CIF Generalforsamling, 6. april 2019

Severin kursus center, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a. Valg af formand (lige år)
b. Valg af kasserer (ulige år)
c. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
e. Valg af 1 kasserersuppleant samt 0-2 suppleanter (hvert år)
7. Valg af revisor samt suppleant for denne (begge vælges hvert år)
8. Eventuelt

Se mere her: