Hvad er bilateral CI

Hvorfor CI på begge ører? For personer med hørenedsættelser har det meget længe været anerkendt, at hørelse på begge ører er vigtigt.

Hvorfor CI på begge ører?
For personer med hørenedsættelser har det meget længe været anerkendt, at hørelse på begge ører er vigtigt. Høreapparatbrugere tilbydes høreapparat til begge ører, og er man døv på det ene øre, tilbydes man Baha (Bone Anchored Hearing Aid – et høreapparat som indsættes i knoglen bag det døve øre). At Baha er et eksisterende tilbud, er derfor også en anerkendelse af, at enkeltsidet døvhed er kompensationskrævet. Det må derfor også være naturligt at anerkende, at CI-brugere også har behov for hørelse på begge ører.

Bedre taleforståelse:

At få lyd ind fra to sider giver ikke dobbelt så god taleforståelse, men det kan alligevel lige være det, som gør det uforståelige forståeligt – eller lige det, som skal til for, at du bliver mindre træt.

Retningsbedømmelse af lyd:

Når man kun hører på det ene øre, er det ikke muligt at høre, hvor lyden kommer fra. Det kan gøre det vanskeligt at reagere hurtigt.

Bedre skelneevne i støj:
Fra udlandet kender vi allerede undersøgelser, som viser, at når man har CI på begge ører, bliver man bedre i stand til at forstå tale i støjende omgivelser. Vi lever i en støjende verden, så det vil ofte være til stor hjælp.
Vellykket kommunikation, når flere mennesker er samlet:
Især når mange mennesker er samlet, kan det være svært at forstå det, man ønsker at forstå. Det kan både være lige fra møder på arbejdet til alle de sociale sammenkomster, vi ønsker at få et udbytte af.

Den døve vinkel:

Kun at opleve verden fra den ene side kan ofte kræve ekstra ressourcer. Den oplagte situation er, når man er sat til bords, og kun taler med dem, som sidder overfor eller til den side, hvor man har sit CI. Skal man tale med den, som sidder til den anden side, skal man vende sig helt om. Det kan godt lade sig gøre, men ofte har personen henvendt sig forgæves et par gange, hvor man ikke har hørt det, og fakta er, at stort set al samtale går til den side, hvor man har sit CI.
Alligevel går vi rundt og har stor opmærksomhed på, om der er nogen, som henvender sig til os fra den døve side.

Mindre træthed:
Alle de fordele CI på begge ører giver vil tilsammen betyde, at vi bliver mindre trætte og derved bedre kan klare en almindelig hverdag med uddannelse, job og familie at passe.

Større musikglæde:
En del af os er glade for at lytte til musik og for musikelskere er musik i stereo et must.

Mindre frygt for svigt:
Når man har haft mistet hørelsen, bærer man typisk rundt på traumatiske oplevelser med vidtgående kommunikationsproblemer. Det fylder derfor alt for meget, at man går rundt og er bange for, at teknikken skal svigte. Med ét CI er det ”alt eller intet”.

Plan B:
Hvis processoren skulle svigte, kan man med CI på begge ører, indtil fejlen er udbedret, klare sig med det andet øre. Det kan betyde, at man ikke behøver at blive hjemme fra arbejde. Har man kun CI på det ene øre, vil man med en defekt processor være ude af stand til at kommunikere, indtil processoren igen er modtaget i funktionsdygtig tilstand.

Ønsker du CI på begge ører?
Hvis du ønsker CI på begge ører, så er det vigtigt, at du gør dit CI-center opmærksom på det. CI-foreningen opfordrer dig til at henvende dig på dit CI-center med dit ønske.

Link til CI-Centre