Når du skal have CI

Her kan du læse om hvordan et forløb før-, under og efter en CI-operation generelt forløber.

Når hørelsen begynder at svigte, og høreapparater ikke hjælper mere, så er der kun en mulighed tilbage. Det er Cochlear Implant, i daglig tale kaldet CI. CI udleveres kun igennem det offentlige system. Om man er døvfødt eller døvbleven, er det samme forløb man skal igennem. Før en CI-operation kan komme på tale, skal man igennem flere undersøgelser – vaccination – scanninger – balanceundersøgelse – samtaler med læger, inden man kan blive opereret.  Der skal tages bestemmelse til hvilket type CI Implantat, der skal anvendes. Når man først er opereret med et CI Implantat fra en producent, er man tilknyttet denne producent for resten af livet. Man kan ikke skifte til en anden CI-producent.

I forbindelse med CI-operation skal man have en Pneumkok vaccination. Vaccinationen gives i to omgange. Første vaccination givers senest 1 – 2 uger før operation og anden vaccination mindst 8 uger efter første vaccination. Begge vaccinationer er normalt egenbetaling, og bliver udført hos egen læge. Vaccination skal fornys hver 5. år.

Operationen bliver normalt udført ambulant. Man får en et tidspunkt, hvor man skal møde fastende på sygehuset. Selve operationen foregår i fuld bedøvelse. Efter opvågning bliver der taget stilling til, om man kan sendes hjem samme dag, eller om man skal blive til næste dag.  Man kan være lidt svimmel de første dagen efter operation.

Tilslutning af CI udføres normalt 4 – 6 uger efter operation. Det er et stort øjeblik, når der kommer lyd på første gang. Man må ikke forvente, at stemmerne er normale. Mange vil opleve Micky Mouse – Andres And agtige stemmer i de første dage. Efterhånden som hjernen vænner sig til lydene, bliver stemmerne mere og mere normale. Så er det man skal i gang genoptræning af hørelsen. Den foregår hos dit lokale kommunikationscenter eller kommune, hvor en hørepædagog vil lave et træningsprogram for dig. Det er vigtigt, at man laver genoptræning dagligt for at opnå et godt resultat. Et godt resultat opnås, hvis man har en person, som man kan genoptræne med i den daglige.

Nogle ny opererede vil opdage, at der er noget rest hørelse tilbage efter CI-operationen. Det kan være dele af bas-lydene, som man stadig kan høre. Det er meget sjældent, at der er rest hørelse tilbage og den vil forsvinde på et tidspunkt. Den kan forsvinde efter en uge – måned – flere år. CI-brugere med rest hørelse vil få en hybrid tilslutning til deres CI. Med hybrid tilslutning, får man en lille højtaler (som man kender fra et høreapparat) sat i øret, og derigennem får man bas-lydene og diskant lydene kommer gennem implantatet. Når resten hørelsen forsvinder, bliver den hybride tilslutning fjernet, og der justeres op for CI’et, så man får bas-lydene gennem implantatet.

CI med hybrid tilslutning

Samtidig med genoptræning af hørelsen, bliver du indkaldt løbende til justering af dit CI. Lyden på dit CI skal justeres langsomt op, for at din hjerne kan vænne sig til at skulle arbejde med elektriske impulser i dit øre. Efter 8-12 måneder skulle du gerne være færdig justeret. Hvis du derefter vil have justering eller tjekket dit CI, skal du selv henvende dig til dit CI-center.

Til genoptræning kan anbefales lydbøger, hvor man samtidig kan følge med i teksten. Det kan være lydbøger, hvor man har bogen stående i sin reol. Mange bruger også lette børnebøger i det første stykke tid. Statens lydbogsbibliotek Nota udgiver bøger til tunghørende, svagtseende og blinde. Nota har lydbøger i skøn og faglitteratur. Det kræver et abonnement for at få tilgang til Nota. Dit kommunikationscenter eller kommune søger om abonnement til dig det er gratis. Lydbøger kan også lånes på biblioteket.

Link til Nota

På Cochlear Implant forenings Facebook side er du altid velkommen til at stille spørgsmål til andre CI-brugere.

Link til Facebook side

Vi håber, at du får det fulde udbytte af dit nye CI.

Yderligere oplysninger om CI-forløb kan du finde Min Side under region Syddanmark:

Link til Min Side