Der er nu installeret telesyngeanlæg i Scala Holstebro.

Til høreforeningen Holstebro og CI netværksgruppen.
Vi vil gerne sammen med Phonak og Scala afholde en særforestilling for jer i CI og høreforeningen tirsdag d. 2/4-2018.
Se mere her: