Det gamle logo

Logo: foreningens logo er tegnet af Nina Sandgaard Rasmussen. Der ligger følgende tanker bag dette meget flotte logo:
” Jeg har taget udgangspunkt i øresneglen som er det fundamentale for hørelsen og for CI’et.
Logoet er tegnet ud fra værdiordet “En ny begyndelse” og viser øresneglen der er skåret midt over så CI-implantets blå elektrode kan ses. Jeg kan godt lide at den tager form som et træ der jo symboliserer liv og frugtbarhed.
Mht. farverne har jeg taget udgangspunkt i de grønne og blå toner fra jeres hjemmeside som jeg synes er nogle dejlige farver der støtter op om budskabet om en ny begyndelse”.
Nina, 21 år.