Links

Portalen for lyd og hørelse: www.horelse.info

Center for Døves hjemmeside: www.cfd.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – DUKH: www.dukh.dk