Interviewpersoner, søges til projekt omhandlende CI forløbet . “Før, under og efter “

Udgivet i Nyt fra foreningen d. 5. april 2021 af Kenneth

Foreningens bestyrelse har fået følgende henvendelse fra Tanja Eilsø Sørensen , som ønsker kontakt til CI brugere for at færdiggøre sit speciale omhandlende CI behandlings forløb . Vi i CIF vil altid gerne være behjælpelig med disse unge menneskers uddannelse da det på sigt kan gavne fremtidens CI brugere .

Tanja skriver om sit projekt.

Hej

Mit navn er Tanja, og jeg er kandidatstuderende i Audiologi på Syddansk Universitet. Jeg er i gang med mit speciale, der omhandler vejen igennem et behandlingsforløb med CI. Formålet med specialet er at forstå den enkeltes CI-brugers oplevelser forbundet med at skulle igennem et CI-forløb. Herunder hvilke erfaringer og tanker man har gjort før-operationen, om selve operationen og genoptræningen. Det er vigtigt, at dette speciale formidler CI-brugernes oplevelse af ”forløbet” ud fra deres synspunkt.

Derfor søger jeg interviewpersoner, der kunne have lyst til at deltage i mit projekt. De eneste krav for at deltage er, at du har fået CI i 2020 eller i 2019. Interviewet vil tage maksimalt en time, og foregå i uge 14 eller 15. Der er mulighed for, at interviewet kan foregå enten virtuel eller ved fysisk tilstedeværelse. Ved fysisk tilstedeværelse har jeg fået lov til at låne et lokale hos Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt (Dronningensgade 97, 7000 Fredericia) eller hos CSU Slagelse (Rosenkildevej 88B, 4200 Slagelse). Der vil selvfølgelig blive taget højde for at overholde alle Corona-retningslinjer fra myndighederne.  

Hvis i kender nogen, som kunne være interesseret i at deltage i mit projekt, så må i meget gerne tage kontakt til mig eller henvise til min mail: tasoe16@student.sdu.dk.

Venlig hilsen
Tanja Eilsø Sørensen