Netværksmøde i Odense

Udgivet i Nyt fra foreningen d. 13. december 2021 af Poul

Du indbydes hermed til netværksmøde i Odense den 2. februar 2022
Sted: Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)
Adresse: Heden 11, 5000 Odense C
Dato: 2. februar 2022
Tidspunkt: Kl. 13.00 – 16.00

Tilmelding: Senest den 20. januar til Poul Juel på pouljuel1@gmail.com eller SMS på 21624469.

Program:
Velkommen til første netværksmøde i 2 år i Danmark.
Skal vi forsætte med netværksmøder under nuværende form.
Mangler frivillige til hjælp med at lave netværksmøder.Anne Marie Nissen fra CKV kommer med oplæg om hjælpemidler.
Afslutning på mødet.

Der bliver serveret kaffe/the og kage under mødet. Da 2022 er et jubilæumsår for CIF vil kaffe/the og kage være gratis for alle.

Der vil være teleslynge og skrivetolke under hele mødet.

CKV har velvilligt stillet lokale til rådighed for CIF. Vi er meget glade for, at det nu endeligt kan lade sig gøre, at der bliver afholdt netværksmøder på Fyn igen. Covid-19 lagde en stor dæmper på aktiviteterne i CIF i 2020 og i det første halvår af 2021. Både CKV og CIF følger udviklingen løbende, og vi glæder os til at se CIF-medlemmer og deres pårørende til mødet.

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår til CIF-medlemmer og deres pårørende.