Hjælp til selvhjælp

Skulle dit CI svigte, kan du i de fleste tilfælde selv løse problemet.

Hvis dit CI pludselig svigter, er der nogle tiltag du selv kan gøre, for at få CI’et til at fungerer igen. I mange tilfælde skyldes et CI-svigt, fejl på andre dele end processoren. Du bør altid ligge inde med reservedele til dit CI. De kan bestilles på producenternes hjemmeside.
Find din producent under Hvis dit CI svigter

Eksempler på nyttige reservedele til et CI.

Hvad kan jeg selv gøre hvis CI’et svigter

Før du kontakter dit CI-center i hverdagene eller en producent i weekender eller på helligdage, så er der nogle ting, som du selv kan gøre for at afhjælpe en fejl på dit CI.

Eksempel på processor med lys i signallampe

CI’et er helt dødt
Kommer der ikke lys i signallamperne på CI’et, når du tænder for det, så prøv at skifte batteriet. Montér et andet genopladeligt batteri eller et engangsbatteri for at se om der kommer lys i signallampen.

Dårlig lyd i CI’et
Det kan skyldes snavset filter på mikrofonerne på CI’et. Skift filtret og se om fejlen blevet udbedret. Fejlen kan også skyldes et defekt spolekabel mellem spole og processor. Skift spolekablet med et nyt og se om fejlen et blevet udbedret.

Ingen eller periodisk manglende lyd i CI.
Fejlen kan skyldes et defekt spolekabel mellem spole og processor eller defekt spole. Skift først spolekablet ud med et nyt og hvis det ikke hjælper så skift spolen.

Er der stadig problemer med CI’et efter du har prøvet disse ting, så er der en fejl processoren. Kontakt dit CI-center på hverdage eller producenten af dit CI.
Find din producent under Hvis dit CI svigter