Med-EL hjælper

Ingeborg og Erwin Hochmair begynder udviklingen af cochlear Implantater på Wien Tekniske Universitet i 1975. Kort efter startede de firmaet Med-El. De flyttede i 1986 Med-El til Innsbruck i Østrig, hvor det ligger i dag.

MED-EL

Nødberedskab

Hvis dit CI ikke fungerer korrekt, skal du først kontrollere, at der ikke er fejl på spole – spoleledning eller batteri. MED-EL giver support til deres forskellige CI’ere på deres hjemmeside. For hvert produkt finder du vejledning i vedligehold af dit CI – fejlfindingsliste – tilbehør og mange andre nyttige oplysninger.
Se Med-El support

Skyldes fejlen en defekt på processoren kan du kontakte MED-EL, for at få hjælp. MED-EL tilbyder service udenfor CI-centrenes åbningstider. CI-brugerne kan ringe direkte til Nicolai Høier på telefon +45 53 77 85 00. Nicolai Høier vil være behjælpelig med at fremskaffe oplysninger og kontakte til lokale MED-EL centre, med henblik på at løse problemet.

CI-brugere kan kontakte Nicolai Høier direkte på +45 53 77 85 00 – også som SMS, eller på følgende e-mailadresse nicolai.hoier@medel.com

Se MED-ELs hjemmeside på www.medel.com/da