Operationsforløb

Her kan du læse om hvordan et forløb før-, under og efter en CI-operation generelt forløber.

Forløb
Cochlear implant består ikke blot af selve operationen, men af:

  • Informationssamtale
  • Forundersøgelse
  • Operation
  • Tilpasning
  • Genoptræning

1. Informationssamtale
Ved informationssamtalen fortæller overlægen på en audiologisk afdeling om CI, og hvilke forventninger man kan have til det. Hvis patienten ønsker det, vil den hørepædagog, som skal stå for genoptræningen, være med ved denne samtale.

2. Forundersøgelse
Derefter skal der udføres en CT scanning (røntgenundersøgelse af det indre øre) for at sikre, at en operation er mulig. Der skal endvidere laves en promotorialtest. En nål bliver stukket gennem trommehinden ind i det indre øre. Med en svag strøm gennem nålen stimuleres øret for at sikre, at patienten har lydfornemmelse. Der bliver foretaget en sprogtest.

Hvis disse undersøgelser er tilfredsstillende, kan patienten indstilles til operation.

3. Operation
Dagen før operationen bliver patienten indlagt på øre- næse- halsafdelingen. En ørelæge skriver journal, og der bliver eventuelt foretaget en høreprøve. Der bliver taget blodprøver, og patienten har en samtale med narkoselægen. I løbet af dagen får patienten lejlighed til at tale med ørekirurgen.

Aftenen før operationen barberer en sygeplejerske håret væk bag og over øret på operationsstedet.

Næste morgen bliver patienten kørt til operationsstuen, hvor vedkommende bliver bedøvet (narkose) og derefter opereret. I løbet af operationen vil man ved hjælp af specielle målinger kontrollere, at implantatet virker.

Når operationen er overstået kommer patienten til opvågning og bliver senere på dagen kørt tilbage på sengeafdelingen. Under operationen og de følgende dage får patienten penicillin, for at undgå infektion. Efter et par dage bliver patienten overflyttet til patienthotellet og normalt udskrevet efter fire-fem dage.

En uge efter operationen fjernes stingene, som regel af kirurgen. Det foregår også på øre- næse- halsafdelingen.

Hvor længe man skal være sygemeldt afhænger af, hvad man arbejder med. Men man skal regne med en til tre uger efter operationen.

Som altid ved en operation er der en risiko ved en narkose. Under selve operationen kan der være risiko for at beskadige ansigtsnerven. Det sker dog yderst sjældent. Læsion af ansigtsnerven forårsager hængende mundvig og vanskeligheder ved at lukke øjet. Der kan være risiko for sårinfektioner, men det forekommer også yderst sjældent.

Svimmelhed ses også kun sjældent, og som regel forsvinder den igen. Tinnitus kan opstå efter operationen, men langt hyppigere sker det modsatte: At patienten der i forvejen har tinnitus, oplever at den forsvinder eller mindskes ved operationen.

4. Tilpasning
Fire til seks uger efter operationen bliver man tilsluttet. Det foregår ikke på én gang, men over to dage, fordi patienten allerede inden for det første døgn tilvænner sig lyd så hurtigt, at lydstyrken kan øges betydeligt på anden dagen.

Patienten, som kommer langvejs fra, har mulighed for at overnatte på patienthotellet under tilslutningen. Hvis patienten ønsker det, kan hørepædagogen deltage ved tilslutningen.

Efter en måned bliver patienten indkaldt til justering (tuning). På det tidspunkt er genoptræningen i gang hos hørepædagogen. Efter cirka seks måneder bliver der foretaget en sprogtest. Den gentages et år senere.

5. Genoptræning
Behovet varierer meget fra patient til patient, ligesom udbyttet af CI varierer.
Det kan ikke på forhånd siges, hvor meget udbytte patienten vil få af sit CI. For nogle vil det kun betyde, at mundaflæsningen understøttes; andre vil blive i stand til at føre en telefonsamtale.

Kilde: Århus Kommunehospital