Referat fra CIF Generalforsamling d. 6. april 2019

Udgivet i Nyt fra foreningen d. 5. maj 2019 af Sira

GF 06/04-2019 Referat

  1. Kenneth Jensenbyder velkommen til GF d. 6. april 2019.
  2. Valg af dirigent: Birgit Jespersen blev valgt.
    Hun kunne oplyse at GF var indkaldt med lovligt varsel.
  3. Valg af referent: Henrik Pedersen blev valgt.
  4. Valg af stemmetællere: Preben Larsen og Verner Kristensen
  5. Formandensberetning: Kenneth Jensen.

Hjertelig velkommen til endnu en generalforsamling i CIF.
Håber at i har nydt den lækre buffet her på Severin, som godt kan kaldes vores stamsted da det altid har været en stor succes at være her.

Bestyrelsen mødes ikke så tit da der er stor afstand imellem dem – så FB bruges hvor ting flittig diskuteres.

De havde en arbejdsweekend, flere ting blev lagt istøbeskeen bla. GF.

Vi har 2 sponsorer – Danaflex og Oticon Medical – der er et par stykker mere som gerne skulle komme med i 2019 – der gøreset stort stykke arbejde for at få det til at lykkes.

Medlemstallet er 127 medlemmer, 26 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer.
Antallet er meget stabilt, så det et meget positivt for CIF.

Der har været problemer med grupperne på FB. Det har ikke været nemt at finde ud af hvem er hvem. CIF har nu Cochlear Implant Foreningen.

Arrangementer i 2018 har der desværre været 2 aflysninger på grund af for få tilmeldte, Weekend Feriekoloni og Rie’s bustur. Efter GF 2019 var der mulighed for overnatning og socialtsamvær. Bestyrelsen vil lægge hovederne i blød, for evt. at finde noget som kan trække flere medlemmer til.

Medlemsbladet blev lidt forsinket med udgivelsen nogle fik det først i 2019. Der er mange som har skrevet om nogle gode oplevelser. Økonomien med bladet ser fint ud, selvom det er blevet noget dyrere at trykke og udsende bladet.