Cochlear Implant Foreningen er nedlagt

Kære alle besøgende på Cochlear Implant foreningens hjemmeside . Igennem længere tid har der været meget lille opbakning til foreningen og dens aktiviteter . Derfor er det på 2 generalforsamlinger her i foråret blevet besluttet at nedlægge foreningen. Senest lørdag den 21. maj blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Cochlear Implant Foreningen i Tåstrup Kulturcenter. På den ekstraordinære generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge CIF. Alle foreningens medlemmer er løbende blevet orienteret om situationen , og senest i dag med udsendte referat mv. Jeg vil som foreningens afgående formand takke alle der har bidraget til at holde en god debat på siden igennem mange år .Den afgående bestyrelse starter nu en afvikling af CIF til offentlige myndigheder, sponsorer og CI-centre. Der bliver udsendt et afsluttende regnskab til medlemmerne når dette forligger. Denne side vil blive nedlagt med udgangen af august måned .På hele bestyrelsens vegne. Formand Kenneth Jensen.

Cochlear Implant Foreningen blev stiftet i 2002 og er en forening voksne CI opererede. Pårørende og andre CI interesserede kan optages som støttemedlemmer. Foreningen er landsdækkende.